Artojo g. 7G, Klaipėda, LT-92105

+370 678 22150 info@kitokiadiena.lt

Integruotos vadybos sistemos politika

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

Pagrindinė įmonės veikla:integruotos vadybos sistemos politika

 • patalpų ir teritorijos priežiūros ir valymo paslaugos

Siekdama pilnai tenkinti klientų poreikius ir reikalavimus, užtikrinti kokybišką ir saugų įmonės darbą, įmonės vadovybė

         į s i p a r e i g o j a :

 • Nuolat gerinti efektyvumą, veiksmingumą ir sistemingai peržiūrėti integruotą vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus.
 • Vykdyti pagrindinę veiklą laikantis klientų, teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbą pagal kompetenciją.
 • Kasmet formuoti darbuotojams tikslus ir uždavinius vadybos sistemos politikos įgyvendinimui.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 • Bendradarbiauti su tiekėjais ir subrangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir darbo rezultatams.
 • Vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus ir kontroliuoti aplinkos apsaugos aspektus.
 • Reguliariai identifikuoti profesinę riziką, tobulinti darbo vietų saugos sąlygas ir kontroliuoti susirgimų ir sužeidimų prevencinius veiksmus.
 • Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 • Supažindinti visus darbuotojus ir suinteresuotuosius šalis su integruotos vadybos sistemos politika.

082425